Assist-Ant
אסיסט-אנט

תמיכה
אסיסט-אנט


איכפת לנו מהפרטיות שלך!

אנו מכבדים את פרטיותך.
אנו לא שולחים דואר זבל ולעולם איננו מוכרים או משתפים את נתוני המשתמש שלנו.


ריכזנו לך כאן מידע על כיצד אנחנו אוספים, מאכסנים ומשתמשים במידע האישי שלך.

כל הנתונים מאובטחים

למידה חכמה

התוכנה לומדת טקסטים הנכתבים ע"י המשתמש.
שומרת את המידע מקומית בלבד בפורמט מוצפן.
המידע הזה אינו נשלח לשרת בשום שלב!

מאגרים בענן

כל העברות הקבצים מוצפנות וקבצי התבניות נשמרים בפורמט Proprietary ייחודי למערכת אסיסט-אנט.
התוכנה מסנכרנת באופן מחזורי את רשימת התבניות במאגרים שהמשתמש רשום אליהם.

מאגרים ציבוריים

אלו מאגרים קיימים הפתוחים לשימוש כולם. לדוגמא: חוקים, צווים, תקנות, וכו'.

מאגרים ארגוניים

בעזרת התוכנה ניתן לייצר "תבניות" לשימוש המחלקה או הארגון.
כל תבנית משוייכת למאגר, וניתן לקבוע אליה הרשאות קריאה/עריכה/ניהול לכל המאגר.

מאגרים אישיים

בעזרת התוכנה ניתן לייצר "תבניות" לשימוש אישי.
מארגים אלו בניהולך האישי, בשליטתך יכולת שיתוף והקצאת הרשאות.